Δήμητρα

dimΔήμητρα

Γεννήθηκε μια μέρα του ∆εκέμβρη.

Σπούδασε γραφιστική & μιλάει για χρώματα και για “κομποζάρισμα”!

Είναι του…δημιουργικού και αν της πεις “πάρτο πάνω σου” δε θα το μετανιώσεις!